Digital opplæring i Housing First – tema: deltakerstyring

Vi har glede av å invitere deg til en ny samling i webinar-rekka om Housing First høsten 2021.

Tid og sted

Webinar

9. desember 2021 kl 13:00 - 9. desember 2021 kl 14:30

NB, alle er velkommen til å delta. Webinarene er frittstående og krever ingen forkunnskaper.

Opplæringen foregår på Teams, og lenken til webinaret blir sendt ut dagen før.

Den nederlandske sosialarbeideren og coachen Rokus Loopik blir med på samlingene våre fremover. Han vil både inspirere og informere om temaer som er relevante innenfor Housing First-arbeid og boligsosialt arbeid generelt.

Målgruppen for den digitale opplæringen er: ledere og fagpersoner i kommunene, deltakere og pårørende og andre som er interessert i å lære mer om Housing First.

Arrangører: NAPHA, Husbanken, Bergen kommune og statsforvalterne i Vestland samt Rogaland

Program for webinaret 9. desember:

  • Prinsipp 2 (deltakerstyring)

  • Prinsipp 5 (møte deltakerne med varme og respekt)

  • Prinsipp 6 (deltakerne får tjenester så lenge det er nødvendig)

I tillegg vil Housing First Bergen fortelle om hva de gjør i tilfeller hvor deltakerne raserer leiligheter og bryter leiekontrakten.

Påmeldingsfrist: 7. desember.

Relevante artikler:

Ingen treff...