Meld deg på NAPHA-konferansen 2022

EN MENINGSFYLT HVERDAG 1.-2. mars: Konferanse om psykisk helsearbeid - for ledere og ansatte i psykisk helse- og rustjenester i kommunene, brukerrepresentanter, beslutningstakere, fagutviklere og forskere innen psykisk helsearbeid.

Sammen hverdag vinter
Tid og sted

Thon Hotel Prinsen, Trondheim

1. mars 2022 kl 12:00 - 2. mars 2022 kl 14:00

Påmeldingen er åpnet til vinterens NAPHA-konferanse!

Aktivitet som gir mening er en viktig faktor og byggestein i god psykisk helsearbeid.

Vi har gitt vinterens konferanse undertittelen «Meningsfull hverdag». 

NAPHAs årlige konferanse (tidligere under navnet fag- og forskningskonferanse) arrangeres i samarbeid med flere (se under). I 2022 har vi planlagt å endelig samles fysisk igjen (med et forbehold om hvilke koronaregler som gjelder etter 15. januar. Oppdatering kommer). Det vil uansett bli mulighet til å følge konferansen digitalt. Napha.no strømmer konferansen i likhet med året før.

1.-2.mars 2022 møtes vi (mer info nedenfor) på Thon Hotel Prinsen i Trondheim. 

 • Hva betyr meningsfylt aktivitet for de mest sårbare med psykiske helseutfordringer?
 • Hvilken betydning har det – på ulike  nivåer – at aktiviteter er meningsfylte?
 • Hvilken rolle spiller det i recoveryprosesser? Foredrag med brukerperspektiv!
 • Hvordan skape nærmiljøer med aktivitet som fremmer psykisk helse i kommunen
 • Få nye perspektiver på innbyggerinvolvering og fellesskap i kommunene!

Vi ønsker ledere og ansatte i psykisk helse- og rustjenester i kommunene, brukerrepresentanter, beslutningstakere, fagutviklere og forskere innen psykisk helsearbeid velkommen til en spennende konferanse som både spenner vidt og går i dybden på det forebyggende og helsefremmende i psykisk helsearbeid!

Viktig i alle faser

– Denne psykisk helsearbeid-konferansen handler også hvordan aktivitet kan virke forebyggende, sier Stian Reinertsen, faglig rådgiver i NAPHA.

Forebygging er relevant i alle faser.

– Vi kan se på forebygging som tre løp: Det primære: Før problemer oppstår. Det sekundære: Underveis, det som kan motvirke at problemer eskalerer. Det tertiære: Det som skjer etterpå, etter behandling, for eksempel, sier Reinertsen.

Reinertsen er prosjektleder for konferansen, og sammen med arbeidsgruppen har han satt sammen et faglig rikt, interessant og aktuelt program. 

Klikk her for programmet

Disse kommer:

Vi er stolte over å kunne melde at DISSE KOMMER:

 • Linda Øye, (gründer og utvikler)
 • Marius Veseth (UiB)
 • Kari-Ann Baarlid (Nasjonalforeningen for Folkehelsen)
 • Marianne Eliassen, (UiT)
 • Solveig Bartun Rob (Kronstad DPS i Helse Bergen
 • Dagny Adriaenssen Johannessen, (Blå Kors)
 • Arve Almvik (Napha), Vigdis Holm (Sunne kommuner)
 • Vegard Sines Petersen (Tverga)
 • Elin Sundsbarm (Erfaringsskolen)
 • Liv Christophersen, (Sagatun brukerstyrt senter)
 • Sigrid Rohde, (Korus)      

Medarrangører: KBT Midt-Norge, NROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse), Rådet for psykisk helse, Helseetaten Oslo kommune, Asker kommune og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)/NTNU Samfunnsforskning. 

Se fjoråretskonferanse med tema boligsosialt arbeid!

Relevante artikler:

Ingen treff...