– En familiegruppe handler om å involvere og invitere familien inn i behandlingen

– En familiegruppe handler om å involvere og invitere familien inn i behandlingen

Praksiseksempel / Publisert: 25. november 2021.   Endret: 25. november 2021

Det sier Irene Norheim ved FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. For personer med psykoselidelse kan behandlingsmetoden psykoedukative familiegrupper hindre både tilbakefall, innleggelse og bedre funksjon, samtidig som belastningen kan bli mindre for familien.

Damer som jobber

PÅRØRENDEARBEID: Psykoedukative behandlingsgrupper er anbefalt i nasjonale retningslinjer for psykoselidelser, bipolare lidelser, samtidig rus- og psykiske lidelser og spiseforstyrrelser. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

PÅRØRENDEARBEID:...
Irene Norheim, spesialkonsulent ved FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken, stipendiat og nestor på familiegrupper. (Foto: privat)
Supplerer annen behandling

Familiegruppe er en behandlingsmetode, men kun et tillegg til, og ingen erstatning for annen psykologisk eller medisinsk behandling.

Kunnskapsoppsummering  

Det anerkjente britiske medisinske tidsskriftet «The Lancet» kom med en kunnskapsoppsummering senest i oktober over hvilke psykososiale og psykologiske intervensjoner ved schizofreni som reduserer tilbakefall. De fant solid effekt for familieintervensjoner, familiepsykoedukasjon og kognitiv terapi, og anbefaler disse behandlingsformene som førstevalgs behandling ved schizofreni. Denne studien bekrefter igjen det som allerede er funnet tidligere, og som er grunnlaget for at familiesamarbeid er oppgitt som anbefalt behandling i retningslinjen for psykoselidelser fra Helsedirektoratet. 

Mer om

praksiseksempler pårørende familie.-.og.nettverksarbeid behandling forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen