Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 48, 2021

Siste nytt

Mona Skartsetherbakken, Hege Kathinka Trætteberg og Ørjan Gangnes
– Hvor skal vi spare? I alle fall ikke i RPH! Praksiseksempel. Tidlig hjelp skal hindre utenforskap i Østre Toten. Det kan spare kommunen for store utgifter på sikt.
Seniorrådgiver Anette Gjørve Ingjer i Helsedirektoratet
– Det er gitt sterke føringer om at kommunene skal bruke evidensbaserte tjenester Nyhet. RPH er en modell alle kommuner bør ta i bruk, er et av budskapene fra den nasjonale nettverkssamlinga for ansatte i RPH.
Dame på data er litt fortvilet
Tilskuddsordning for studenthelse er økt i budsjettforliket Nyhet. Budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV har gitt studentsamskipnadene mulighet til å søke på ytterligere 21,8 millioner for å fremme god helse.
Psykologspesialist Lise Marie Rande Dahl ved Nidaros DPS
Eksponeringsterapi med responsprevensjon: en nyttig metode for Rask psykisk helsehjelp Praksiseksempel. Prinsippene bak metoden kan anvendes i allerede eksisterende tilbud.
Trond Asmussen, faglig rådgiver og prosjektleder for Rask psykisk helsehjelp i NAPHA
Ny modell gir støtte til implementering og drift av Rask psykisk helsehjelp Nyhet. Nå kan kommuner ta et praktisk verktøy, komplett med støttesystemer og anbefalinger, i bruk for å etablere og drifte RPH-tilbud.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

bygge
Bygg et fundament for endring Tips og råd. Når en metode eller modell skal implementeres i det psykiske helsearbeidet i en kommune, er det helt klare ting det er lurt å gjøre.