– Tilbakemeldingsverktøy kan være en samtaleåpner for vanskelige tema

– Tilbakemeldingsverktøy kan være en samtaleåpner for vanskelige tema

Praksiseksempel / Publisert: 14. desember 2021.   Endret: 03. januar 2024

– Mange har mye skam og et «skall» som ligger utenpå. Når de får sitte hjemme å svare digitalt kan terskelen for å svare ærlig gå ned.  

Lena Sørensen

TILBAKEMELDINGSVERKTØY SOM SAMTALEÅPNER: Lena Sørensen, sosionom og seksjonsleder ved Poliklinikken, ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital opplever tilbakemeldingsverktøyet Norse som et hjelpemiddel til å sette ord på følelser og en samtaleåpner på vanskelige temaer. (Foto: privat)

TILBAKEMELDINGSVERKTØY...
Informasjon om tilbakemeldingsverktøyet Norse

Norse er et digitalt, lisensbasert tilbakemeldingsverktøy. Ved første innlogging svarer pasienten på 90 spørsmål. De neste gangene er det færre spørsmål fordi verktøyet trekker ut det som viser seg å være relevante tema for vedkommende. Tjenestemottakeren får en påminnelse via SMS ett og to døgn før hver samtale om å svare på skjemaet før neste møte, slik at behandleren kan logge seg på og se på svarene før de møtes. 

Frafall i rusbehandling 

Frafallet fra rusbehandling er opp mot 60 prosent, og forskning viser at en dårlig allianse er en av fire risikofaktorer for å droppe ut. 

Mer om

praksiseksempler tilbakemeldingsverktøy systematisk.tilbakemelding rus.og.psykisk.helse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen