"Bedre i lag" - Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv!

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer kommuner, brukermiljø, spesialisthelsetjeneste og NAV i Finnmark til seminaret Bedre i lag.

Tid og sted

Digitalt - Teams

23. februar 2022 kl 12:00 - 24. februar 2022 kl 15:30

Målet med seminaret er å bidra til at kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV lokalt, sammen med fastlegene og brukermiljøene, utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter med så omfattende psykisk helse- og rusproblematikk at de trenger tjenester fra begge nivå skal oppleve hjelpeapparatet som helthetlig og koordinert.

Målgruppen er fastleger, ledere og andre ansatte i kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV som er involvert i koordinering og samhandling, henvisning, oppfølging og behandling av pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Brukerrepresentanter ønskes ekstra velkommen.

Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, sykehus, brukermiljø, Statsforvalteren, Helse Nord og
kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og RKBU Nord. NAPHA er teknisk arrangør.

Dato/tid: 23. februar 2022, kl. 12.00–15.30, 24. februar 2022, kl. 09.00–12.30

Sted: Teams. Lenke sendes ut til deltakerne i forkant av seminaret.

Program finner du her.

Spørsmål stilles til
• Gretha Evensen, NAPHA: gretha.evensen@samforsk.no tlf. 922 86 343
• Robert Kechter, Finnmarkssykehuset: Robert.Kechter@finnmarkssykehuset.no tlf. 992 66 772
• Siv Eines, Vadsø kommune: Siv.Eines@vadso.kommune.no 

Vi søker om å få seminaret godkjent i Psykologforeningen og Legeforeningen som vedlikeholdskurs spesialitet, og i Sykepleieforbundet og FO under krav for godkjenning av klinisk spesialist.

Påmeldingsfrist: 11. februar 2022

MELD DEG PÅ HER.

Relevante artikler:

Ingen treff...