Velkommen til Dialogiske og samarbeidende praksiser

Velkommen til Dialogiske og samarbeidende praksiser

Publisert: 10. februar 2022

Et fordypende og praksisrettet seminar.
Kurssenteret Metochi, Lesvos, Hellas – 21.08 – 28.08.22

Dialogiske og samarbeidende praksiser Lesvos 20222
Tid og sted

21. august 2022 kl 08:00 - 28. august 2022 kl 22:00

Kjære alle sammen!

Vi i arrangementskomiteen for «Dialogiske og samarbeidene praksiser» vil så gjerne gjennomføre vårt seminar i uke 34 2022. Vi vet ikke om det lar seg gjøre knyttet til situasjonen rundt Covid-19. Denne invitasjonen tar utgangpunkt i at vi ønsker å gjennomføre kurset - endelig beslutning om dette vil bli tatt i god tid før sommerferien starter i 2022.

Seminaret vil fokusere på:

  •  Dialogisk praksiser og arbeidsmåter i kontekster. Arbeid med case, rollespill, ferdighetstrening m.m.
  • Hva er Åpne samtaler – og hva innebærer å være åpen i møte med den og de andre?
  • Hvordan viser åpenhet seg i ulike samtaler?
  • Hva er det å arbeide dialogisk og samarbeidende?
  • Erfaringsdeling mellom alle som er på seminaret.

Målgruppe:

Praktikere, ledere, i alle deler av psykisk helse- og rustjenester, forskere, utdannere, brukere og alle som vil lære, dele erfaringer og utvikle kunnskap omkring hjelp gjennom dialog og samarbeidende praksiser.

Hvordan få plass på årets kurs?

For å få plass på kurset i 2022 må søkere skrive et notat på ca.1 side (maks. 500 ord) om;

  • Hvorfor du/dere ønsker å delta, med vekt på dine praksis-erfaringer, særlig med dialogiske og samarbeidende praksiser.
  • Hva, og hvordan, du/dere kan bidra med noe til kurset.
  • Hvordan din/deres deltakelse på kurset vil kunne føre til videreutvikling av dialogiske og samarbeidende praksiser ved din arbeidsplass.
  • Eventuelt relevant utviklings og/eller forskningsprosjekt du/dere er med på (planlagt eller pågående).

Det er ønskelig at det kommer minimum to deltakere fra samme arbeidssted. Det sendes en felles søknad som søkerne har utarbeidet sammen, m.a.o. én søknad pr. arbeidssted.

Søknaden må leveres sammen med påmelding elektronisk – det er påkrevd.

Påmelding/søknad gjøres via linken:

https://uia.pameldingssystem.no/dialogiske-og-samarbeidende-praksiser-2022

innen 1. april 2022. Søknadene vil bli behandlet av de kursansvarlige og du vil motta svar om plass innen 30. april 2022.

Seminaret vil koste ca. 7500,-. Dette inkluderer seminar, kost og losji. Reise ordnes av deltakerne selv. (Obs: Ikke bestill fly før du har fått bekreftet at du har fått plass).            

Kurset arrangeres av: 

Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Senter for psykisk helse og rus.

Akershus Universitetssykehus HF, psykisk helsevern, avdeling Spesialpsykiatri.

Relevante artikler:

Ingen treff...