Slik kan erfaringskonsulenter best bidra til tjenesteutvikling

Slik kan erfaringskonsulenter best bidra til tjenesteutvikling

Nyhet / Publisert: 11. februar 2022.   Endret: 11. mars 2022

Etat for barn og familie i Bergen kommune har jobbet frem en rapport som beste praksis for hvordan erfaringskonsulenter kan bidra til tjenesteutvikling.

Mann med kaffe

ERFARINGSKONSULENTER: I rapporten fra Bergen kommune blir det påpekt at det er viktig at ledere og ansatte, allerede i forkant av ansettelse, får kunnskap om hva erfaringskompetanse er, hvordan den kan brukes og hvordan den kan styrke kvaliteten på tjenestene og tilbudet til de som mottar hjelp. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

ERFARINGSKONSULENTER: I rappo...
Anbefalinger fra prosjektet

1. Forberedelser
- Ledere og ansatte får god kunnskap om erfaringskompetanse.
- Det avklares hvilken erfaringskompetanse tjenesten har behov for.
- Det utarbeides en oppgavebeskrivelse og at en har en godt forberedt rekrutteringsprosess

2. Rammer og struktur
- En bruker en god opplæringsplan
- Det er fokus på inkludering i arbeidsfellesskapet
- Det tilrettelegges for kompetanseheving

3. Rolleavklaring
- Man har fokus på lederstøtte
- Det tilbys intern og ekstern veiledning

4. Evaluering
Prosjektet anbefaler at tjenestene evaluerer erfaringskonsulentenes rolle i møte med enkeltbrukere og tjenesteutvikling.

Mer om

erfaringskonsulent erfaringskonsulenter erfaringskunnskap erfaringskompetanse rapport

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen