Foyer Bodø hjalp Thea til å håndtere livet, og nå skal hun bli lærer

Foyer Bodø hjalp Thea til å håndtere livet, og nå skal hun bli lærer

Praksiseksempel / Publisert: 03. mars 2022.   Endret: 03. mars 2022

En samtale med helsesøster på skolen da Thea Buarøy var 17 år, ble inngangen til Foyer, et kommunalt tilbud som tilbyr ungdommer bolig og gode støtteordninger.

MONICA.THEA

AKTUELT: – Da jeg slet med å få gjort noe som helst, var det folk rundt meg som holdt meg oppe og skjøv meg fram. Og det var godt å få et sted som var bare mitt, med egen nøkkel, sier Thea Buarøy. Her er hun sammen med Monica Johnsløv Antonsen, koordinator i Foyer Bodø. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: – Da jeg slet med &a...
Artikkelen er hentet fra NAPHAs temahefte: Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid.
Mer om temaheftet
Fakta om Foyer-modellen

Foyer-modellen er en pakkeløsning med bolig og integrerte støtteordninger for unge i alderen 16-25 år som er bostedsløse eller står i risiko for å bli det.

Modellen ble utviklet i Storbritannia på 1990-tallet og har etter hvert spredt seg til flere andre land, Tjenestene som tilbys gjennom modellen, inkluderer bolig, opplæring og veiledning. Mer spesifikt får ungdommene hjelp til såkalte livsferdigheter, som å søke på jobb, komme inn i sosiale aktiviteter, mestre økonomien, mestre boligsituasjonen og bli bevisst sin egen helsesituasjon.

Direkte oversatt betyr foyer foajé, altså mellomgang. I mellomgangen er det ofte mange dører til flere og andre rom. Foyer skal veilede ungdommene slik at dørene åpnes og mulighetene gjøres tilgjengelige.

Ulike former for bolig

Foyer er en oppfølgingsmodell der ungdommer blir boende i overgangsbolig i en lengre periode enn det som vanligvis er tilfellet, og det jobbes med områder som boferdigheter, utdanning eller opplæring og arbeid. Modellen gir råd om hvordan boligbehovene til bostedsløs ungdom, og særlig yngre tenåringer og de som forlater barnevernstjenester, kan imøtekommes. Foyer-modellen er brukt fleksibelt når det gjelder ulike boformer, som bofellesskap, spredte boliger og boliger som kombinerer boformer.

Skal bli selvstendige unge voksne

Foyer tilbyr bolig, veiledning og bistand basert på den enkeltes individuelle behov, og målet er at ungdommene i løpet av sin botid i Foyer skal mestre eget liv og ta gode valg for sin egen framtid. Foyers visjon er å jobbe aktivt for at målgruppen, gjennom brukermedvirkning, veiledning og godt tverrfaglig samarbeid, skal bli selvstendige unge voksne.

Foyer-koordinatorer driver praktisk veiledning og kognitivt arbeid med de enkelte ungdommene. Koordinatorene bistår ungdommene utfra den enkeltes behov. De koordinerer de ulike hjelpeinstansene som bistår i samarbeidet rundt ungdommene.

Tips for å lykkes med boligarbeid for ungdom

Forskning på overgangsboliger for ungdom, inkludert Foyer-modellen, har funnet flere klare kjennetegn ved hva som skal til for at ungdommene skal nå sine mål.

  • Saksbehandling med vekt på å sikre tilgang til tverrfaglige tjenester (som kan leveres internt eller eksternt til organisasjonen).
  • La ungdommer opp til 25 år få bo i boligen så lenge det er behov for tjenestene i programmet.
  • Det bør utvikles og implementeres individuelle planer som støtter overgangen til selvstendig bolig.
  • Fokuser på personlig utvikling, livsferdigheter og styrk selvtillit gjennom støttende klient-/ personalrelasjoner
  • Tilrettelegg slik at ungdommen kan delta i aktiviteter og etablere og gjenetablere nettverk.
  • Gi utdanningsmuligheter

Om forskning på Foyer:

Eksisterende studier om Foyer-modellen er for det meste «grå litteratur», for eksempel rapporter utarbeidet på oppdrag for statlige organer. Det er per i dag ikke forsket på Foyer-program i Norge, og de studiene som foreligger, er fra Australia eller Storbritannia. Det foreligger ingen randomiserte kontrollerte studier om Foyer. 

Kilder:

Gaetz, S., O’Grady, B., & Buccieri, K. (2010). Surviving Crime and Violence: Street Youth and Victimization in Toronto. Toronto, ON: Justice for Children and Youth and the Homeless Hub.

Nesselbuch, L. (1998). Transitional housing: A bridge to stability and selfsufficiency. Best practices in program design and delivery. San Francisco, CA: HomeBase: The Center for Common Concerns.

 

 

Mer om

boligsosialt.arbeid bolig barn.og.unge god.hjelp.i.et.brukerperspektiv aktivitet.og.fritid utdanning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen