Recoverykonferansen 2022

Recoverykonferansen 2022

Recoverykonferansen 2022 / Publisert: 11. juni 2022.   Endret: 15. januar 2023

– Det er en anledning til å komme ut av hverdagen og reise tilbake til jobben med ny inspirasjon, sier leder ved Sagatun Brukerstyrt Senter, Kårhild Husom Løken.

Kårhild Husom Løken

Kårhild Husom løken, leder ved Sagatun Brukerstyrt Senter. (Foto: privat)

Kårhild Husom lø...
Årets tema

Årets nasjonale recoverykonferanse har tre overordnede tema:

  • sosial ulikhet, stigma og fattigdom
  • utdanning, arbeid og aktivitet
  • menneskerettigheter og praksiser i psykisk helse og rusfeltet
Recoverykonferansen 2022
Solrun E. Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA. (Foto: Kalle Punsvik)

Mer om

brukermedvirkning brukermedvirkning.når.tjenester.utformes konferanse medborgerskap menneskerettigheter arbeid folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen