– Det er et veldig spennende studium, der den tradisjonelle tenkningen blir utfordret 

– Det er et veldig spennende studium, der den tradisjonelle tenkningen blir utfordret 

Nyhet / Publisert: 29. juni 2022.   Endret: 06. juli 2022

Det sier Øystein Endresen, en av veilederne på recovery-utdanningen ved Universitetet i Agder. 

Studenter

RECOVERYUTDANNINGEN: I studiet Recovery og samarbeid i sosiale nettverk ved UiA intervjuer studentene brukere om hva som fremmer eller hindrer bedring og gjennomfører et endringsprosjekt basert på det som fremkommer. Illustrasjonsfoto (Foto: Colourbox.com)

RECOVERYUTDANNINGEN: I studie...
Tore Dag Bøe, Førsteamanuensis ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder (UiA). (Foto: Jan Arve Olsen/UiA)
Edel Aglen, sykepleier i bolig for psykiatri og rus i Kristiansand kommune og tidligere student ved studiet Recovery og samarbeid i sosiale nettverk ved UiA (Foto: privat)
Målgruppe for videreutdanning i Recovery og samarbeid i sosiale nettverk 

Utdanningen er for deg som jobber med mennesker med for eksempel rusproblematikk, psykiske utfordringer og lidelser, men også arbeid med personer med psykisk utviklingshemming. Videreutdanningen legger opp til at studentene prøver ut og utvikler sin praksis gjennom kurset. Derfor er det ønskelig (ikke krav) at deltakerne er i en relevant arbeidspraksis: d.v.s. praktikere i helse og sosialtjenester, eller liknende. 

Deltidsstudiet er et betalingsstudium og koster 16 000 kr.

Inntakskrav til deltidsstudiet 

Videreutdanningen krever i utgangspunktet bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Søkere som oppfyller disse kravene, søker via linken på nettsiden https://www.uia.no/studier/evu/recovery-og-samarbeid-i-sosiale-nettverk.  

Personer uten denne formelle kompetansen ønskes også velkomne. De melder seg på kurset ved å sende en mail til Tone Lunde Brekka tone.l.brekka@uia.no eller Nina Falsen Krohn nina.f.krohn@uia.no. De som gjør det slik vil ikke få studiepoeng, men kursbevis for gjennomført kurs.

Øystein Endresen, veileder på recovery-studiet og faglig rådgiver i Kristiansand kommune. (Foto: privat)
Joyce Pigao, avdelingsleder DPS Østre Agder (Foto: privat)

Mer om

brukerinvolvering brukermedvirkning.når.tjenester.utformes brukerinvolvering studie recovery nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen