FACT ung er samskaping mellom BUP og kommune

FACT ung er samskaping mellom BUP og kommune

Praksiseksempel / Publisert: 29. juli 2022.   Endret: 29. juli 2022

Å skape et bindeledd mellom kommunene og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) har vært viktig for Vestre Viken, i forprosjektfasen med å etablere FACT ung-team.

To personer jobber sammen
(Foto: Colourbox.com)
Mona Grindrud, spesialrådgiver i BUPA i Vestre Viken og prosjektleder for FACT ung i Vestre Viken (Foto: privat)
Hva er FACT ung?

FACT ung er tverrfaglig sammensatte team som skal gi helhetlig, integrert og i mange tilfeller langvarig behandling i bindende samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Målgruppen for teamene er ungdom i alderen 12-25 år med store og sammensatte behov. Det vil si unge med alvorlig funksjonssvikt på flere områder i livet, sammensatte vansker og behov for langvarig og integrert innsats fra flere tjenester. Det vil også ofte være kjennskap til, eller mistanke om, psykiske vansker og/eller rusvansker hos målgruppen.

Mer oppsøkende team

Psykisk helse og rus-tjenester skal gå i retning av mer oppsøkende og fleksible tjenester, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og i arbeidet med FACT ung-team er det viktig å ha med seg stikkordene tidlig innsats, livsmestring og sosial inkludering.

Mer om

fact.ung samskaping forprosjekt samhandling praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen