Trine Pettersen

Trine Pettersen

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: trine.pettersen@samforsk.no
Telefon: 901 36 699

Jeg er sosionom med flere videreutdanninger innenfor rus- og psykisk helsearbeid. Jeg har de siste 19 årene jobbet med mennesker med alvorlig rus- og psykiske lidelser i Tromsø Kommune. Jeg har et brennende engasjement for faget rus og psykisk helse og har lang erfaring med å jobbe med mennesker med omfattende tjenestebehov. I 2004 var jeg så heldig å få være med å bygge opp og starte et oppsøkende team for mennesker med ROP-lidelser. Dette var et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Dette teamet ble i 2010 til et ACT- team.

Jeg er opptatt av samhandling på tvers av tjenestenivå, boligsosialt arbeid og brukermedvirkning samt at brukere og deres pårørende skal oppleve en helhetlig og sammenhengende helse og omsorgstjeneste, og at de skal få medvirke aktivt i sitt eget liv.

I jobben som faglig rådgiver i NAPHA skal jeg jobbe med ACT/FACT-modellen og bidra med mine erfaringer og min kompetanse fra praksisfeltet.