Fortsatt mulig å melde seg på Nasjonal oppstartkonferanse for FACT ung

Fortsatt mulig å melde seg på Nasjonal oppstartkonferanse for FACT ung

Nyhet / Publisert: 21. september 2022.   Endret: 25. oktober 2022

1. november inviterer Helsedirektoratet og NAPHA, sammen med andre involverte kompetansesentre, til Nasjonal oppstartkonferanse for FACT ung. Konferansen foregår i Oslo, men vil også streames. Alle som ønsker kan melde seg på og følge den digitalt. Fysisk er det kun få ledige plasser igjen, så her gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Nasjonal oppstartkonferanse for FACT ung

Den nasjonale oppstartkonferansen for FACT arrangeres på Skøyen i Oslo 1. november og blir også streamet. (Foto: Colourbox.com)

Den nasjonale oppstartkonfera...
Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS)
Barneombudets rapport

Rapporten «Jeg skulle hatt BUP i koffert» fra Barneombudet viste i 2020 at ikke alle ungdommer, som har vansker med å fungere i hverdagen, får den hjelpen de har rett på, hjelpen er ikke tilpasset barns individuelle behov og det er en uklar ansvarsfordeling mellom tjenestene.

Riksrevisjonens rapport 

Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester (2020-2021) viste at ungdom med samtidige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer ofte krever stor grad av fleksibilitet i hvordan behandlingen gjennomføres.  

«Undersøkelsen viser at mange behandlere i BUP opplever at de ikke har en slik fleksibilitet, og at dette gjelder forhold som muligheten til å gi lange behandlingsforløp, reise ut til ungdommen, variere lengden på behandlingstimene og gi flere behandlingstimer per uke. Riksrevisjonen konstaterer at når mange behandlere mangler fleksibilitet i arbeidet, kan konsekvensen være at mange unge ikke får god og tilpasset behandling.» 

Nasjonalt implementeringsteam for FACT ung, f.v. Siv Skotheim (RKBU Vest), Kristin Trane (leder Nasjonalt implementeringsteam, NAPHA), Juni Raak Høiseth (KBT), Stine Løvereide (RBUP Øst og Sør), Trine Pettersen (NAPHA), Hanne Clausen (NKROP) og Trond Hatling (NAPHA). (Foto: Hanne Wilhelmsen Giske)  
Informasjon om FACT

FACT er opprinnelig en nederlandsk tjenestemodell som har vært i bruk for voksne i Norge de siste ni årene. Per i dag er det omkring 70 FACT voksen-team i Norge og åtte ACT-team. Her finner du mer informasjon om FACT-team for voksne. 

Mer om

factung samhandling nyheter konferanse digital fysisk

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen