Faglig påfyll og støtte ønskes velkommen på tvers av tjenestenivå og sektorer på Helgeland

Faglig påfyll og støtte ønskes velkommen på tvers av tjenestenivå og sektorer på Helgeland

Praksiseksempel / Publisert: 04. oktober 2022.   Endret: 05. januar 2024

Statsforvalteren i Nordland møtte i forrige uke helgelandskommunene og representanter for Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, Brønnøysund og i Mosjøen. Kommunene opplever fagdagene sammen med nabokommune og sykehuset som meningsfull, og ønsker liknende arrangementer velkommen.

I Brønnøysund

MØTE PÅ HELGELAND: Helgelandskommunene møter Helgelandssykehuset, Statsforvalter, KORUS Nord og NAPHA i Brønnøysund. (Foto: Gretha Evensen) 

MØTE PÅ HELGELAN...
Noen av Riksrevisjonens konklusjoner:
  • Kommunene mangler oppsøkende psykisk helsetjenester
  • Mange får ikke hjelp når de trenger det. Blant annet avvises opp mot 50% av henvisninger til spesialisthelsetjenestene
  • Lang ventetid og manglende oppsøkende tilbud.
  • Den gylne regel etterleves ikke
  • Kunnskap om hvilken behandling som virker tas ikke i bruk
  • Mangelfulle, eller ikke oppdaterte faglige retningslinjer
  • Mangelfull brukermedvirkning og pårørendeinvolvering

 

Janne Lynghaug. (Foto: Gretha Evensen/NAPHA)

Mer om

samhandling tjenesteutvikling praksiseksempler brønnøy sømna nordland spesialisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen