Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 43, 2022

Siste nytt

Opptrappingsplanen
NAPHAs innspill til Opptrappingsplanen: Det trengs et skikkelig løft og en helhetlig satsing! Nyhet. En ny Opptrappingsplan bør bidra til forebygging, lettere tilgang til psykisk helse- og rustjenester og mer integrerte tjenestetilbud.
Nasjonal oppstartkonferanse for FACT ung
Fortsatt mulig å melde seg på Nasjonal oppstartkonferanse for FACT ung Nyhet. Alle som ønsker kan melde seg på konferansen og følge den digitalt, men om du vil følge den fysisk må du være rask. Kun få plasser igjen.
Mark Hopfenbeck
Å ha møte med nettverket, til personen som har psykiske vansker, og la alle prate åpent og ærlig kan gi effekt Forskning. – Pårørende føler at de får mer støtte og man får mer positive kliniske utfall, sier forsker Mark Hopfenbeck.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Kjell Roger Jørgensen, kormedlem, Namsos