Rådslag om samhandling innen rus og psykisk helse i Trøndelag

Rådslag om samhandling innen rus og psykisk helse i Trøndelag

Nyhet / Publisert: 01. november 2022.   Endret: 04. november 2022

Statsforvalteren i Trøndelag ønsker velkommen til trøndersk rådslag om samhandling innen rus- og psykisk helse 24. november.

Rådslag

TRØNDERSK RÅDSLAG: Med trøndersk rådslag ønsker Statsforvalteren å sette fokus på det lokale engasjementet og de gode lokale erfaringene. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

TRØNDERSK RÅDSLA...
Kenneth Ledang, seniorrådgiver ved Statsforvalteren i Trøndelag. (Foto: privat)
Målsettingen med rådslaget er å:
  • sette tverrsektoriell samhandling på dagsorden i Trøndelag
  • gi innspill til arbeidet med Helsefelleskap i Trøndelag
  • fremme bruker- og pårørendestemmen
  • bidra til at gode samhandlingstiltak og kunnskapsbaserte modeller for samhandling løftes fram
Sentrale føringer for samhandling

Skiftende regjeringer har opp gjennom årene initiert ulike helsepolitiske satsinger for å styrke den tverrsektorielle samhandlingen i helse- og omsorgstjenestene. Intensjonene har vært gode, men evalueringer av- og erfaringer med de ulike satsingene har så langt vist, at sentrale føringer i begrenset grad har bidratt til bedre samhandling og etablering av «sømløse» tjenester.

Mer om

rådslag samhandling statsforvalteren brukermedvirkning fagfolk pårørende nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen