Forsker på hva som kan bidra til å forhindre trusler og vold fra tjenestemottakere

Forsker på hva som kan bidra til å forhindre trusler og vold fra tjenestemottakere

Forskning / Publisert: 11. november 2022.   Endret: 11. november 2022

– Det mest hensiktsmessige og faglig forsvarlige forebyggingsarbeidet vi kan gjøre er å se vold som meningsfulle uttrykk for avmakt, samarbeide med tjenestemottakerne og være oppmerksomme og sensitive overfor deres ønsker og behov i løsningen av uønskede hendelser.

Erlend Rinke Maagerø-Bangstad

FOREBYGGING AV TRUSLER OG VOLD: Doktorgradsstipendiat Erlend Rinke Maagerø-Bangstad, sier psykisk helsetjenestenes innsatser for å forebygge og håndtere trusler og vold i fremtiden bør innrettes i tråd med recovery- og personorienterte praksiser, og i større grad enn tidligere handle om samarbeid med, og involvering av, individuelle tjenestemottakere. (Foto: privat)

FOREBYGGING AV TRUSLER OG VOL...
Utsatt yrkesgruppe

Ansatte i psykiske helsetjenester blir oftere utsatt for trusler og vold på arbeidsplassen enn mange andre yrkesgrupper. Både på kort og lang sikt er de negative konsekvensene av volden tallrike og betydelige både for ofrene, deres kollegaer, psykisk helseorganisasjonene, tjenestemottakerne og samfunnet for øvrig.

Tradisjonell håndtering av trusler og vold

Tradisjonelt har trusler og vold fra tjenestemottakere gjerne blitt møtt med kontrolltiltak, autoritære maktmidler og tvangsbruk i psykisk helsetjenester, og da gjerne begrunnet i såkalte nulltoleransepolicyer som prioriterer negative sanksjoner i møte med uønsket atferd.

Mer om

vold trusler forebygging forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen