Hvordan kan vi samarbeide mer for å gi folk, som mottar tjenester fra begge tjenestenivå, bedre hjelp?

Hvordan kan vi samarbeide mer for å gi folk, som mottar tjenester fra begge tjenestenivå, bedre hjelp?

Praksiseksempel / Publisert: 25. november 2022.   Endret: 03. januar 2024

Det var spørsmålet psykiske helse- og rustjenester fra kommune- og spesialisthelsetjeneste, pårørende og representanter fra brukerorganisasjoner skulle svare ut på trøndersk rådslag på Lerkendal 24. november.  

Rådslaget

TRØNDERSK RÅDSLAG: Det var mye engasjement under rådslaget på Lerkendal. (Foto: Hanne Wilhelmsen Giske/NAPHA)  

TRØNDERSK RÅDSLA...
Jens Solem, brukerrepresentant fra A-LARM. (Foto: Privat)
Hovedutfordringer knyttet til samhandling mellom nivåene er:  
  • at pasienter med store og sammensatte behov opplever ikke gode, helhetlige tjenester 
  • svikt i overgangene mellom tjenestenivåene  
  • for lite felles planlegging og tjenesteutvikling mellom kommuner og helseforetak 
Riggingen av rådslaget

Rådslaget i Trøndelag er rigget gjennom halvannet år for å sørge for riktig og hensiktsmessig forankring, og alle inviterte var valgt ut strategisk for å sikre en bred deltakelse. De fleste inviterte er på ulike måter knyttet opp mot helsefellesskapet. 

Mer om

samhandling rådslag brukermedvirkning psykisk.helsearbeid psykisk.helsevern praksiseksempler trondheim trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen