– Kompetansesentrene må hjelpe kommunene å prioritere

– Kompetansesentrene må hjelpe kommunene å prioritere

Helsepersonellkommisjonen / Publisert: 02. februar 2023.   Endret: 17. januar 2024

Det sa NAPHA-leder og medlem av Helsepersonellkommisjonen, Ellen Hoxmark, da kommisjonen la frem sine konklusjoner og syv hovedområder, som de mener kan gi tiltak som kan fungere.

Ellen Hoxmark, leder i NAPHA, 2.Januar 2023

I HELSEPERSONELLKOMMISJONEN: NAPHA-leder og medlem av Helsepersonellkommisjonen, Ellen Hoxmark. I dag i Tromsø på samling for sentrene RVTS, KORUS, RKBU, VIVAT og NAPHA i region Nord-Norge.  (Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

I HELSEPERSONELLKOMMISJONEN: ...
Helsepersonellkommisjonen

Helsepersonellkommisjonen ble etablert av Kongen i statsråd den 17. desember 2021. Kommisjonen har bestått av 16 medlemmer og vært ledet av Gunnar Bovim.

Formålet med kommisjonen har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere, og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjeneste i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt. Utgreiingen fra kommisjonen: NOU 2023: 4. Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. mars. (Kilde: regjeringen.no) 

Her finner du ytterligere informasjon om Helsepersonellkommisjonen (regjeringen.no).

Ellen Hoxmark, leder i NAPHA. (Foto: Mogen/NAPHA)

Mer om

nyheter helsepersonellkommisjonen regjeringen personell framtidens.helsetjenester digitalisering bærekraft psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen