Dialogiske og samarbeidende praksiser – et fordypende og praksisrettet seminar

Dialogiske og samarbeidende praksiser – et fordypende og praksisrettet seminar

Kurs og konferanser / Publisert: 11. februar 2023.   Endret: 11. februar 2023

Seminaret er åpent for interesserte i Norge, Danmark og Sverige, og foregår på kurssenteret Metochi, Lesvos, Hellas – 27.08 – 03.09.23

Dialogiske og samhandlende praksiser, Lesvos Hellas2
Tid og sted

Kurssenteret Metochi, Lesvos, Hellas

27. august 2023 kl 09:00 - 3. september 2023 kl 16:00

Vi i arrangementskomiteen for «Dialogiske og samarbeidene praksiser» inviterer igjen til
fordypningskurs i dialogiske og samarbeidende praksiser 27. august til 3. september 2023.

Påmelding/søknad gjøres via denne linken innen 1. april 2023:

Dialogiske og samarbeidende praksiser 2023 (pameldingssystem.no)

Søknadene vil bli behandlet av seminaransvarlige og du vil motta svar om plass innen 30. april 2023.

Seminaret vil koste 7900,- NOK. Dette inkluderer seminar, kost og losji. Reise ordnes av
deltakerne selv. (Obs: Ikke bestill fly før du har fått bekreftet at du har fått plass).

Seminaret vil fokusere på

 • Dialogisk praksiser og arbeidsmåter i ulike kontekster. Arbeid med case, rollespill,
  ferdighetstrening m.m.
 • «Jeg som møteleder»; 
 • Å tåle usikkerhet. Hva innebærer det i praksis? Forskjeller mellom å styre, å guide eller å følge andre i samtalene.
       - Refleksjonens betydning. Hvordan kan den gjøres?
       - Hvordan møter en andre åpent? Hvordan møter en seg selv åpent?
 • Praksis først. Hva innebærer det? Trening, opplæring, utdanning m.m.

Målgruppe:

- Praktikere, ledere, i alle deler av psykisk helse- og rustjenester, forskere, utdannere, brukere og alle som vil lære, dele erfaringer og utvikle kunnskap omkring hjelp gjennom dialog og samarbeidende praksiser.

Hvordan få plass på årets seminar?

For å få plass på seminaret i 2023 må søkere skrive et notat på ca.1 side (maks. 500 ord) om;

 1. Hvorfor du ønsker å delta, med vekt på dine praksis-erfaringer, særlig med dialogiske
  og samarbeidende praksiser.
 2. Hva, og hvordan, du kan bidra med noe til seminaret.
 3. Hvordan din deltakelse på seminaret vil kunne føre til videreutvikling av dialogiske og
  samarbeidende praksiser ved din arbeidsplass.
 4. Eventuelt relevant utviklings og/eller forskningsprosjekt du er med på (planlagt eller
  pågående).

Det er ønskelig at det kommer minimum to deltakere fra samme arbeidssted. Det sendes en
felles søknad som søkerne har utarbeidet sammen, m.a.o. én søknad pr. arbeidssted.
Søknaden må leveres sammen med påmelding elektronisk – det er påkrevd.

Seminar-ansvarlige:
Tore Dag Bøe, Professor, Universitetet i Agder tore.d.boe@uia.no  
Anna-Sabina Soggiu, Stipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge Anna-sabina.Soggiu@usn.no
Bengt Karlsson, Professor, Universitetet i Sørøst-Norge bengt.karlsson@usn.no
Per Arne Lidbom, 1. amanuensis Universitetet i Agder per.lidbom@uia.no
Jorunn Sørgård, spesialrådgiver DPS, Akershus Universitetssykehus jorunn.sorgard@ahus.no
Mie Leer, Konsulent, Udsatte og Socialpsykiatri, Aarhus kommune miele@aarhus.dk
Kontakt oss gjerne på mail om dere lurer på noe.
Arrangører:
Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.
Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Senter for psykisk helse og rus.
Akershus Universitetssykehus HF, psykisk helsevern, DPS
Aarhus kommune, Job, Udsatte og socialpsykiatri.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...