Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 7, 2023

Siste nytt

jæren recoverycollege
Jæren Recovery College oppsummerer fire års drift i ny rapport Nyhet. Stadig flere som jobber med psykisk helse vil delta på tilbudet til Jæren Recovery College. Samtidig risikerer tilbudet å bli avviklet.
Marius Storvik. Foto: Jørn Berger-Nyvoll, UiT Norges arktiske universitet
– Konvensjonen stiller krav til at mennesker skal behandles likt og ordentlig, uavhengig av diagnoser og funksjonsnedsettelser Nyhet. Menneskerettighetskonvensjonen CRPD blir tatt inn i norsk lov. Hva betyr det for tjenestene?