Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt, uke 10, 2023

Siste nytt

Fenes og Sortlandshjelpa
I dag er det offisiell åpning av Sortlandshjelpa Praksiseksempel. – Målet med Sortlandshjelpa er å gi lavterskel hjelp innen kort tid, og å sørge for at det vi gjør virkelig har effekt.
sapmi
Ny film setter søkelys på tause voldsofre Film. Å melde fra om vold og overgrep er ekstra vanskelig i små samfunn. Les om ny film og verktøy helsepersonell kan bruke for å hjelpe
Spiller TV-spill
– Jeg tror den lange relasjonelle oppfølgingen, på ungdoms premisser, er et nytt bein i fagfeltet som er kommet for å bli Praksiseksempel. – Man trenger ikke fasiten så lenge man jobber sammen med ungdommen, sier psykologspesialist Markus Holmberg i FACT ung Bærum.
Folk sitter sammen
Revidert utgave av Sammen om mestring kommer på ekstern høring høsten 2023 Nyhet. De tre hovedforløpene blir beholdt i den nye utgaven av Sammen om mestring. Veilederen blir lansert før året er omme.