– Har vi råd til å la være å bruke arbeidsformen Åpen dialog i nettverk?

– Har vi råd til å la være å bruke arbeidsformen Åpen dialog i nettverk?

Nyhet / Publisert: 24. mars 2023.   Endret: 02. november 2023

Det er Tore Dag Bøe, professor i psykisk helsearbeid ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder, som stiller spørsmålet.   

Mennesker som prater sammen

BÆREKRAFTIG ARBEIDSFORM: – Vi kan ikke ende opp med at fagfolk skal gjøre hjelpa – alene, og nettopp bruk av nettverk kan bidra til at ikke velferdstjenester skal gjøre ting alene, sier Tore Dag Bøe. (Foto: Colourbox.com)

BÆREKRAFTIG ARBEIDSFORM...
Tore Dag Bøe, professor i psykisk helsearbeid ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder (Foto: privat)
Ulla Rosengren, spesialpedagog og familieterapeut (Foto: privat)
Jaakko Seikkula, klinisk psykolog, familieterapeut og professor i psykoterapi (Foto: Universitetet i Agder)
Studiet «Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser»   

Denne utdanningen tilbys av Universitetet i Agder. Nå både i Trondheim fra våren 2024 og i Grimstad fra høsten 2024. Søknadsfrist for Trondheims-studiet er satt til 1. desember. Utdanningen er et betalingsstudie. Prisen er 27 000,- for hele studiet.

Åpen dialog og dialogisitet

Åpen dialog bygger på en humanistisk grunnforståelse og representerer en dialogistisk holdning. Dialogisitet skal ikke forstås som en metode, men som en holdning og væremåte overfor andre mennesker. Tanken er at alle mennesker er likeverdige, men ikke like. Altså koker det ned til respekt for den andre, og for den andres unike annerledeshet. (Kilde: Rapporten «Åpen dialog» Om bruk av åpen dialog i relasjoner og nettverk i arbeid med psykisk helse på Øvre Romerike, DPS Øvre Romerike og Nes kommune 2021).  

Mer om

åpen.dialog.i.nettverksmøter dialogiske.praksiser videreutdanning utdanning nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen