Ønsker du optimal bruk av erfaringskonsulenter? Her er barrierene du bør unngå

Ønsker du optimal bruk av erfaringskonsulenter? Her er barrierene du bør unngå

Råd og tips / Publisert: 13. juni 2023.   Endret: 20. juni 2023

Doktorgradsstipendiat ved Institutt for velferd og deltakelse ved Høgskulen på Vestlandet, Kristina Bakke Åkerblom, har sett nærmere på barrierene ved bruk av erfaringskonsulenter i norsk kontekst samt hva internasjonal forskning viser.

Kristina Åkerblom

Kristina Bakke Åkerblom, doktorgradsstipendiat ved Institutt for velferd og deltakelse ved Høgskulen på Vestlandet, sier arbeidsgivere og erfaringskonsulenter ikke må definere erfaringskonsulentens rolle, men ha fokus på forventningsavklaringer ved oppstart. – En slik avklaring kan nettopp berede grunnen for at både erfaringskonsulenter, fagansatte og leder kan bruke tid på å finne ut sammen hvordan de best kan gjøre nytte av erfaringskonsulenten sin kompetanse hos dem. (Foto: privat)

Kristina Bakke Åkerblom...
Barrierer og effekter ved bruk av erfaringskonsulenter

8. juni deltok Kristina Bakke Åkerblom, doktorgradsstipendiat ved Institutt for velferd og deltakelse ved Høgskulen på Vestlandet, på Inspirasjonsdag for erfaringskonsulenter og ledere i Oslo kommune. Dagen kom i gang på initiativ fra erfaringskonsulentene i bydel Ullern, og ble arrangert i samarbeid med Erfaringssentrum. Under arrangementet snakket Åkerblom om hva forskningen sier om barrierer og effekter ved bruk av erfaringskonsulenter. 

50 personer var tilstede på samlingen, og både ledere, fagansatte og erfaringskonsulenter var møtt opp.

Mer om

råd.og.tips erfaringskonsulenter erfaringskompetanse forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen