FACT ung: – Barnevernet er en av våre viktigste samarbeidspartnere

FACT ung: – Barnevernet er en av våre viktigste samarbeidspartnere

Praksiseksempel / Publisert: 04. juli 2023.   Endret: 17. januar 2024

– En stor del av våre ungdommer har også oppfølging fra barnevernet, og det er fort gjort å tråkke hverandre på tærne. Derfor har vi sørget for å ha en lokal, skriftlig avtale mellom barnevernet og FACT ung-teamet.  

Dame som smiler

FACT Drammen og FACT Asker har fokus på, og funnet gode måter, å samarbeide med barnevernet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

FACT Drammen og FACT Asker ha...
Sarah Ovidia Bjerknes, teamleder for FACT ung Drammen (Foto: privat)
Siv Skotheim, Nasjonalt implementeringsteam FACT ung og seniorforsker ved RKBU Vest (Foto: privat)
Wanja Knoph, teamleder for FACT ung Asker (Foto: privat)
Funn fra kartleggingen av 12 FACT ung-team i april 2023, viser at:
  • De ungdommene som hadde oppfølging fra barnevernet, hadde tiltak som: besøkshjem, tilsyn i hjemmet, foreldreveiledning, ansvarsgruppe, økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, familiehjem og ettervernbolig.
  • Antall henvisninger direkte fra barnevernet lå mellom 1 til 8 i hvert enkelt team. 
  • Det beskrives store forskjeller i barnevernets forståelse av FACT ung som et relevant tilbud for sine ungdommer.

Mer om

praksiseksempler fact.ung barnevernet samarbeid samhandling drammen lier buskerud fact.ung

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen