Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 25

Vi har besøkt Vefsn kommune, der det jobbes det godt for samhandling og samarbeid, om både tilbud til ungdom og de som er vanskeligst å nå. OG, våre søstersentre KORUS, som er spesialister på rusfeltet, har lansert nytt nettsted, KORUS.no. 

 

Siste nytt

Per Hansen
Tett samarbeid om tilbud til befolkninga i Vefsn kommune – også de som er vanskelig å nå Praksiseksempel. Tett og godt samarbeid mellom  avdeling for psykisk helse og Mental helse i Vefsn kommune i Nordland resulterer i mye innovasjon.
Anne Kristin Kummernes og Hanne Grostad Nyland
Budskapet til ungdom, i Vefsn kommune, er at du får hjelp når du trenger det Praksiseksempel. Avdeling psykisk helse i Vefsn har etablert et ungdomsteam og utviklet et lavterskel-tilbud for unge i alderen 13-23 år.
Forbergskog og Kummernes
– Samhandling mellom tjenestenivåene avhenger særlig av to ting: kultur for åpenhet og systematikk i samarbeidet Praksiseksempel. – Det sier mangeårig fagleder og psykisk helsearbeider i Vefsn, Konrad Kummernes. 
Korus.no  nettsted - på mobiltelefon ute
KORUS.no – nytt samlet nettsted for arbeid med rus Finn kunnskap om rusarbeid samlet på nytt nettsted
inne kolonihage
Sommersus i kolonihagen til Recoverysenteret i bydel Nordre Aker i Oslo Praksiseksempel. Planting, dyrking og hageleker i kolonihagen er åpne tilbud, ellers kjører man mange grupper og kurs med påmelding.