– Samhandling mellom tjenestenivåene avhenger særlig av to ting: kultur for åpenhet og systematikk i samarbeidet

– Samhandling mellom tjenestenivåene avhenger særlig av to ting: kultur for åpenhet og systematikk i samarbeidet

Praksiseksempel / Publisert: 21. juni 2023.   Endret: 03. januar 2024

– Det sier mangeårig fagleder og psykisk helsearbeider i Vefsn, Konrad Kummernes.

Forbergskog og Kummernes

– Samhandlingskultur må pleies og vedlikeholdes, påpeker Kummernes. F.v.: Tor Petter Forbergskog, leder ved DPS i Vefsn, og Konrad Kummernes, fagleder i Vefsn. (Foto: Gretha Evensen/NAPHA)

– Samhandlingskultur må...
Vefsn kommune
 • Ca. 13 400 innbyggere
 • Kommunen ligger på Helgeland og sør i Nordland fylke
 • Avdeling for psykisk helse har 18 ansatte, inkludert Ungdomsteamet og kommunepsykolog, i tillegg er det 17 ansatte tilknyttet bemannede boliger i Vefsn.
 • Enheten har blant annet følgende tilbud: «Rett på – når du trenger det», Miljøteam og Qvales Mestringshus.
Konrad Kummernes, fagleder og psykisk helsearbeider i Vefsn (Foto: Hanne Wilhelmsen Giske/NAPHA)
Kristin Trane, faglig rådgiver i NAPHA (Foto: Mogen/NAPHA)
Tor Petter Forbergskog, leder ved DPS i Vefsn (Foto: Hanne Wilhelmsen Giske/NAPHA)
Hanne Grostad Nyland, avdelingsleder ved psykisk helse i Vefsn kommune (Foto: Hanne Wilhelmsen Giske/NAPHA)
Kommunepsykolog, Fredrik Wang Jørgensen sier de har lav terskel for å pirke i hverandre. – Her tør vi å være uenig, og det er avgjørende for et godt arbeidsmiljø! (Foto: Gretha Evensen/NAPHA)
Faktorer som kan fremme samhandling:
 • snu tidligere negative erfaringer
 • ha respekt for hverandre
 • lag faste møtepunkter
 • se nytten av samarbeid
 • ha tydelig ansvars- og oppgavefordeling
 • vær tilgjengelig
 • ha kunnskap om hverandres situasjon
FACT-modellen kan fungere i rurale områder

Forskning viser at FACT-modellen kan fungere i regioner med lavt befolkningstetthet og lange avstander: Seks tilpasninger kan øke FACT-modellens potensiale i rurale strøk - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Også regioner med lange avstander og lav befolkningstetthet kan søke tilskudd til etablering av denne type tjenestemodeller, men tilbudene jobber da ikke alltid helt i tråd med tjenestemodellene. 

Tranes avhandling: «FACT-modellen som del av komplekse og fragmenterte tjenestesystem og rurale regioner. En kvalitativ studie»   

Mer om

praksiseksempler samhandling vefsn nordland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen