– Like lite som at folk er schizofrene, er folk voldelige

– Like lite som at folk er schizofrene, er folk voldelige

Forskning / Publisert: 05. september 2023.   Endret: 09. januar 2024

– Volden er bare en del av et større hele, sier Erlend Maagerø-Bangstad.  

Erlend Rinke Maagerø-Bangstad

TRUSLER OG VOLD: – Trusler og vold er den store unnlatelsessynden innen recovery, som det snakkes lite om. Flere innen forsknings- og praksisfeltet har heldigvis begynt å snakke om recovery i forbindelse med forebygging av trusler og vold de siste årene. Om vi skal lykkes i få frem recovery som et troverdig og gyldig alternativ til «practice as usual», må vi våge også å adressere ubehaget, sier Erlend Rinke Maagerø-Bangstad. (Foto: privat)

TRUSLER OG VOLD: – Trusler og...
Recoverykonferansen

Maagerø-Bangstad var en av mange foredragsholdere på Recoverykonferansen 2022. Årets Recoverykonferanse blir holdt digitalt 26. september og du kan melde deg på her.

Kompetansetiltak i Oslo kommune

Kompetansetiltakene, med kurs, spissede og generelle tiltak, i Oslo kommune har pågått siden 2010. Tiltakene bygger på en avmaktsforståelse på trusler og vold i psykiske helsetjenester. Avmaktsperspektivet tar utgangspunkt i Per Isdals voldstypologi innen vold i nære relasjoner. Ole Greger Lillevik og Lisa Øien har siden videreutviklet og utdypet denne forståelsen og gjort den relevant for miljøterapeutiske og «fjernere» profesjonelle kontekster.

Mer om

forskning vold recovery voldsrisiko

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen