Pil tilbake Kurs og konferanser
17. okt  -  18. okt
røde blader mot himmel høst

Nasjonal opplæring i ACT/FACT-modellen for voksne

Digitalt Nasjonalt Opplæringsprogram act- og fact-team
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) inviterer til ny nasjonal opplæring i ACT/FACT-modellen for voksne.
Dette lærer du om

Målet med opplæringen er at hvert enkelt teammedlem skal lære mer om ACT/FACT-modellen og sin rolle som ansatt i teamet, både som tjenesteutøver, teammedlem og samarbeidspartner overfor andre aktører. Sentrale elementer i ACT/FACT-modellen som også vil bli løftet frem er brukermedvirkning, recovery og lokalsamfunnet som bedringsarena.

 • Dag 1
  17. okt
  Kl: 10:00 - 14:30
  Sted: Teams
 • Program og foredragsholdere, dag 1

  Program for tirsdag 17. oktober

  Program kommer.

  Innhold:

  • Nasjonal satsing - overordnede føringer
  • Om ACT/FACT-modellene
  • Drift av ACT/FACT-team - tilpasninger til modellen i Norge
  • Samarbeid med andre tjenester
  • Erfaringsdeling

  Foredragsholdere

 • Dag 2
  18. okt
  Kl: 10:00 - 14:30
  Sted: Teams
 • Program og foredragsholdere, dag 2

  Program for onsdag 18. oktober

  Program kommer.

  Innhold: 

  • Recovery - som tenkningsgrunnlag
  • Recovery i klinisk arbeid
  • Å jobbe i team
  • Roller i ACT/FACT-team
  • Oppgavefordeling og samhandling

  Foredragsholdere

 • Arrangør
  NAPHA og NKROP
 • Målgrupper
  Ansatte i nyetablerte ACT/FACT-team
  Nyansatte i etablerte ACT/FACT-team
  Dag én er også samarbeidspartnere velkomne
 • Deltakeravgift
  Begge dager: kr. 500,-
  En dag: kr. 250,-

Praktisk informasjon

Kontakt

Spørsmål vedrørende opplæringen kan rettes til: 
Trine Pettersen, tlf. 90 13 66 99, e-post: trine.pettersen@samforsk.no 
Gaute Strand, tlf. 941 81?860, e-post: gaute.strand@samforsk.no