1 av 3 unge i FACT ung følges også opp av barnevernet

1 av 3 unge i FACT ung følges også opp av barnevernet

Publisert: 22. november 2023.   Endret: 19. januar 2024

– Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ser FACT ung-satsingen som et viktig tiltak i satsingen for bedre helsehjelp for barn og unge i barnevernet. Vi er opptatt av at barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet er en viktig målgruppe for FACT ung.

Oxholm og Gautvik

Olav Oxholm (seniorrådgiver i Helsedirektoratet) og Kjersti Bratberg Gautvik (seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, forteller at deres direktorater har et godt samarbeid vedrørende FACT ung-satsingen. – Vi har nå også faste møter med NAPHA, sier Gautvik. (NAPHA leder Nasjonalt implmenteringsteam for FACT ung). (Foto: Kristin Trane/NAPHA) 

Olav Oxholm (seniorrådg...
Kjersti Bratberg Gautvik, seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (Foto: privat)
Olav Oxholm, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. (Foto: Hanne Wilhelmsen Giske/NAPHA)
Ragnhild Naas, seniorrådgiver ved Statsforvalteren i Møre og Romsdal (Foto: privat)
Kristin Trane, faglig rådgiver i NAPHA og leder av Nasjonalt implementeringsteam for FACT ung. (Foto: Mogen/NAPHA)

Mer om

nyheter fact.ung helsedirektoratet bufdir samling ungdom barnevern skole

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen