Krise i helsevesenet? Ikke glem ressursene vi allerede har!

Krise i helsevesenet? Ikke glem ressursene vi allerede har!

Kronikk / Publisert: 01. desember 2023.   Endret: 09. januar 2024

Til de som planlegger fremtidens psykisk helse og rustjenester vil vi si: Anerkjenn erfaringskompetansen som viktig realkompetanse og lag gode rammer for de som vil utvikle gode løsninger for å ta denne i bruk.

jæren (3982 x 2355)

AKTUELT: Helsepersonellkommisjonen spør hvilken kompetanse de hendene vi kommer til å mangle bør ha. En av kompetansene de trekker fram er realkompetansen. Det ser det ut som at kommisjonen da først og fremst tenker på folk som kan ha mange års yrkeserfaring uten særlig utdanning, og som gjennom kursing og opplæring kan bidra med hender inn i helsevesenet. Vi tenker at erfaringskompetansen også må sees på som en type realkompetanse, skriver Steinar Trefjord og Tor Arne Riskedal, som jobber ved Jæren Recovery College. (FOTO: Privat)

AKTUELT: Helsepersonellkommis...
KRONIKK
  • Tor Arne Riskedal og Steinar Trefjord, forfatterne av denne kronikken, jobber ved Jæren Recovery College

Mer om

kronikker recovery erfaringskompetanse rusproblem.og.psykisk.lidelse folkehelse god.hjelp.i.et.brukerperspektiv psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen