Lokalbaserte bo - og tjenestetilbud ved økt voldsrisiko

Publisert: 08. april 2024.   Endret: 08. april 2024

lokalbaserte tjenester mann colourbox

Mange med sammensatte utfordringer knyttet til alvorlig psykisk lidelse, rus og vold har erfaringer preget av mistillit til hjelpeapparatet. Å ha sin egen bolig og kunne leve et meningsfullt liv er en grunnleggende menneskerettighet (Bilde nr 30528483- Colourbox). 

Fagstoff om: Lokalbaserte bo - og tjenestetilbud ved økt voldsrisiko
  • Sist publiserte (0)