Evaluering viser at IPS ung bidrar til økt arbeidsdeltakelse, særlig blant menn over 20 år

Evaluering viser at IPS ung bidrar til økt arbeidsdeltakelse, særlig blant menn over 20 år

Forskning / Publisert: 12. februar 2024.   Endret: 13. februar 2024

Det er Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet som har evaluert IPS ung. Funnene indikerer at jobbspesialistene får til å koble flere unge på arbeidslivet gjennom å ha tett kontakt med deltakerne.  

Arbeid

I evalueringen er både deltakere i IPS ung, jobbspesialister, metodeveiledere, NAV-ledere og samarbeidspartnere i helse- og sosialsektoren intervjuet. Det er også gjennomført spørreundersøkelser, benyttet registerdata og øvrig rapportering fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (foto: Colourbox.com).

I evalueringen er både ...
Spesialrådgiver ved RBUP, Stine Løvereide (Foto: RBUP)

Mer om

forskning ips.ung ips evaluering fact.ung nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen