Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 14, 2024

Siste nytt

Ole-Marius Minde Johnsen
Mental Helse heier frem FACT Nyhet. – FACT-teamene har en type organisering som vi ønsker for så å si alle helsetjenester innenfor rus og psykisk helse.
Damer som går tur
– Å tilrettelegge nærområder for fysisk aktivitet er ekstremt god økonomi Nyhet. Det sa Henrik Romsaas, friluftsrådgiver i Tromsø kommune under Helsedirektoratets lansering av rapport om gevinster ved fysisk aktivitet.
Samarbeid og koordinering
Å ha individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator gir opplevelse av god kontinuitet Nyhet. Dette er et av funnene i SINTEF-rapporten om nasjonal bruker- og pasientundersøkelse blant voksne, som ble lansert 3. april.
Kjører bil
– Du kan ikke alltid forvente at den du skal hjelpe, kommer til deg Praksiseksempel. Psykiater og allmennspesialist Jan Helge Teigland Dalland har alltid valgt å jobbe «utenfor boksen».