Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 19, 2024

Siste nytt

Øystein Spjelkavik
Forskning viser at det å ha en fadder på arbeidsplassen bidrar til å ansvarliggjøre bedrifter mer Forskning. – Arbeidsinkludering betyr ikke bare å gi folk en sjanse. Det er også å anerkjenne at folk har ressurser til å bli en arbeidskraft.  
Thea Kongsrud Skard og Hilde Buvik Sivertsen
Bydel Søndre Nordstrand og BUP samarbeider om ledelse av forprosjekt FACT ung Praksiseksempel. – I og med at FACT ung skal være et samarbeidsprosjekt er det naturlig at det er det også fra start.
Bare bein
Ny rapport om sosial ulikhet i helse viser store forskjeller, men også at det er mulig å endre Forskning. Rapporten viser at de 10 prosentene som er nederst på inntektsskalaen har fem ganger så stor sjanse for å dø av ting som kan behandles.