Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 21, 2024

Siste nytt

440897189_1263935001075462_3114855697148263273_n2
Sandnes kommune lærer innbyggere med personlighetsutfordringer å samspille bedre med omgivelsene Praksiseksempel. Sandnes kommune driver med MBT, en type behandling som ikke har blitt brukt i kommunale helse- og omsorgstjenester før.
Folk som samarbeider
Poliklinikken ved DPS Østre Agder Grimstad utforsker nye former for oppgavedeling gjennom den digitale plattformen Nyby   Praksiseksempel. – Prosjektet viser et stort potensial for at oppgavedeling med sivilsamfunnet kan skape bedre tjenester og avlaste helseansatte.
Kvinne sitter i et rom alene
Innsatte i norske fengsel har langt dårligere psykisk helse enn befolkningen for øvrig, og kvinnene sliter mest Forskning. – Selv om på tallet på nyinnsatte i Norge går ned, havner de aller sykeste fortsatt i fengsel og i minst like stor grad som før.