Sandnes kommune lærer innbyggere med personlighetsutfordringer å samspille bedre med omgivelsene

Sandnes kommune lærer innbyggere med personlighetsutfordringer å samspille bedre med omgivelsene

Praksiseksempel / Publisert: 24. mai 2024

Det nye ressursteamet i Sandnes kommune er gull verdt for innbyggere som strever med mentalisering, altså med å forstå eget samspill med personer en møter.

440897189_1263935001075462_3114855697148263273_n2

AKTUELT: Sandes kommune bruker mentaliseringsbasert terapi (MBT) for å hjelpe innbyggere med sammensatte utfordringer, særlig personlighetsutfordringer, og som har hyppig kontakt med nødetater og legevakt. Her er Janne Kristin Sverresvold fra Ressursteamet i farta. (FOTO: Sandnes kommune)

AKTUELT: Sandes kommune bruke...
Hva er mentalisering?
  • Mentalisering innebærer å tolke atferd, ved å forholde seg til egne og andres følelser, holdninger, og intensjoner (Karterud, 2018). Vi kan si at mentalisering handler om å se seg selv utenfra og andre innenfra.
  • Karterud (2018) viser til at dårlig mentaliseringsevne kan føre til hyppige misforståelser, som kan gi sterke følelser og reaksjoner. Dette kan utspille seg i konflikter med andre, isolering, selvskading, rus, selvmordstanker, og hyppig kontakt med nødetater og legevakt.
  • Mentaliseringsbasert terapi ble i utgangspunktet utviklet for behandling av personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, men har vist seg å ha effekt innen behandling av en rekke andre psykiske helseutfordringer som angst, depresjon og spiseforstyrrelser (Karterud et al., 2017). 
Demonstrasjon av gruppeterapi. På bildet ser du ansatte som jobber med mentaliseringsbasert terapi.

Mer om

recovery mestringsenheten.i.sandnes mbt ressursteamet personlighetsutfordringer psykisk.helse sandnes praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen