Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 22-23, 2024

Siste nytt

Samarbeid og koordinering
Å etablere FACT-team gjennom Helsefellesskapet sikrer solid forankring og lik informasjon i Telemark Praksiseksempel. Telemark har lenge vært en «sort flekk» på landsoversikten over FACT-team i landet. Nå utredes mulig FACT-etablering helt «etter boka».
Sammen
Nye Sammen om mestring har fått mye kritikk, men nå vil det bli gjort endringer Nyhet. – Vi stiller oss positivt til det som har kommet inn av innspill, sier prosjektleder for veilederen, Mikael Julius Sømhovd.
Pål Iden
Ny Ukom-rapport: Pasientsikkerheten kan styrkes ved å inkludere pårørende Nyhet. – De pårørende har en nøkkelrolle i å være gode informasjonskilder for behandlingsapparatet.  
livbøye
Forsterket oppfølgingstjeneste i Asker kommune forebygger innleggelser Praksiseksempel. Når innbyggerne trenger hjelp i en akutt, psykisk krise, er hjelperne på pletten der og da. Sånn er det i Asker kommune.
Lucy Johnstone
Lucy Johnstone om psykiske lidelser: – Det handler om makt-ubalanse, ikke kjemisk ubalanse  Nyhet. – Diagnosene kan sees på som traumereaksjoner. Det er ikke sant for absolutt alle mennesker, men det er sant for veldig mange.  
FACT-håndboka - forsidebilde
Ny og nyttig FACT-håndbok Nyhet. – FACT-håndboka har en beskrivelse av modellen med utgangspunkt i både by og land.