Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 27, 2024

Siste nytt

To som ser på en skjerm
Enklere tilgang til kunnskapsdeling for ACT-, FACT- og FACT ung-team Nettressurs. Teams-kanalen «FACT forum» er en arena for digital deling, informasjonsutveksling og implementeringsstøtte.
Nina, Cathrine og Roar
Tett samarbeid og felles tildelingsmøter av bolig mellom Mestringsenheten, boligtjenesten og NAV gir gode resultater i Sandnes Praksiseksempel. – Vi jobber sammen fra start til slutt, det tror jeg er grunnen til at vi lykkes mye bedre.
Sterkere sammen
Velkommen til konferansen Sterkere sammen og arbeidsgiversamling i Oslo i oktober Nyhet. Arbeidsgiversamlingen blir også i år en del av konferansen «Sterkere sammen».