Hopp til meny

Trond Hatling

Stilling

Leder

Telefon

+47 930 28 373

Fax

Biografi

Utdannet sykepleier og sosiolog. Jeg har lang forskningserfaring i forhold til tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser, og har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om både spesialisthelsetjenesten og psykisk helsearbeid. Jeg er nå tilsatt som leder ved NAPHA. Jeg har et bredt faglig interessefelt, men har i en årrekke hatt et fokus på bruk av tvang. Teoretisk er jeg særlig opptatt av kunnskaps-, profesjons- og organisasjonssosiologi i møtet med NAPHAs visjon om å gi økt legitimitet til psykisk helsearbeid.
Trond Hatling halvfigur
Hopp til meny