Hopp til meny
Stian Biong
VET STADIG MER: -Internasjonalt får vi stadig mer teoretisk, ideologisk og praktisk viten om hvordan en kan hjelpe hverandre til å leve et mest mulig tilfredsstillende liv, tross begrensninger, sier psykisk helsearbeid-professor Stian Biong. FOTO: Bjørn Kvaal/arkiv.

Lær av de som "kommer seg"

–Rus- og psykisk helsefeltet i Norge bør ta mye bedre vare på, og benytte synspunkter og erfaringer fra personer som "kommer seg", mener professor i psykisk helsearbeid, Stian Biong.

-Hvis vi spør personer med sammensatte lidelser om hva som gjorde at de fikk det bedre, kan svaret være «teatergruppa jeg deltok i»,«at jeg fikk ny kjæreste» eller «at fastlegen forsto at rusproblemene mine var selvmedisinering». Livshendelser eller møter med andre mennesker kan gi livet en ny retning, som en kan bygge «det å komme seg» rundt, sier Biong til det nystartede nettstedet rop.no.

-Stadig mer viten

Han er opptatt av å benytte «recovery» som del av behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.

-Internasjonalt får vi stadig mer teoretisk, ideologisk og praktisk viten om hvordan en kan hjelpe hverandre til å leve et mest mulig tilfredsstillende liv, tross begrensninger. Det er det recovery-tradisjonen handler om. Også den nye nasjonale retningslinjen for ROP-lidelser anbefaler at «recovery» tas mer i bruk, sier Biong.

Bruk folks egne verktøy

Han anbefaler å lete etter og ta i bruk folks egne verktøy.

-Det viktigste er at forståelsen og oppgaveløsningen tar utgangspunkt i folks håp og ambisjoner. Hvilke verdier har personen? Hva ønsker hun eller han å oppnå? Hvilke ressurser har hun eller han? Hvis vi er mer nysgjerrige og interesserte i det som fremtrer for oss enn av diagnosene, kan vi finne fram til det som gir mening for hver enkelt, mener Biong.

Løs problemer underveis

Han gir et eksempel:

-Ønsker for eksempel en person mest av alt å mekke sykkel, bør en starte der. Kommer det problemer i veien for mekkingen, prøver en å løse dem underveis. Det samme gjelder om utgangspunktet er arbeid eller andre meningsfulle aktiviteter, bolig eller sosialt nettverk, sier Biong.

Les også på psykiskhelsearbeid.no:

Hopp til meny