Hopp til meny

Temanettverk: Brukerkunnskap

I tre år har forskere, praksisfelt og brukerorganisasjoner i Agder jobbet sammen i nettverk, med mål om å skape en ny type kunnskap.
Brukerkunnskap lansering hefte
Fra lanseringen av heftet "Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid" 13. juni 2013.

Nettverket har vært drevet av Praxis Sør/Universitetet i Agder på oppdrag fra NAPHA, i perioden 2011-2013. 

Forskere, brukere, pårørende og praktikere har i 24 prosjekter utviklet brukerkunnskap gjennom å forske på tjenestene.

Lanserte temahefte

Det vil også komme en kunnskapssammenstilling om brukerkunnskap fra nettverket.

Matnyttig for praksisfeltet

På oppdrag fra NAPHA etablerte Universitetet i Agder (UiA) nettverket, som var organisatorisk forankret i Praxis-sør. Begge miljøene hadde formalisert kontakt med det brukerstyrte senteret ROM-Agder og brukerorganisasjonen A-LARM.

Ved å koble forskere, praksisfelt og brukerorganisasjoner i nettverk ønsket NAPHA å skape grobunn for en ny type kunnskapsutvikling. NAPHAs mål har vært å legge til rette for nettverk som kan stimulere til fagutvikling - som i neste omgang blir omsatt til matnyttig kunnskap for praksisfeltet.

Les mer:

Kontaktperson i NAPHA 

Faglig rådgiver Trond Asmussen, mobil 48 05 44 02, e-post trond.asmussen@napha.no.

Hopp til meny