Hopp til meny

Kognitiv miljøterapi: Opplæringsprogram

Høsten 2013 arrangerte NAPHA og TIPS-Sør-Øst et opplæringsprogram i kognitiv miljøterapi i Drammen kommune. Programmet blir evaluert av Høgskolen i Buskerud.
Marit Solbjør
En kunnskapsoppsummering om kognitiv miljøterapi ble lansert av forsker Marit Solbjør og NAPHA i Drammen 9. september 2013.

53 ansatte i boliger i Drammen, Hurum og Lier kommune, sammen med ansatte i Samhandlingsteamet i Drammen og døgnavdeling i DPS, deltar.

Kick-off

9. september ble det arrangert Kick-off seminar i Drammen. En rykende fersk kunnskapsoppsummering om Kognitiv miljøterapi, utført av Trøndelagsforskning AS ,ble presentert sammen med et forskningsprosjekt om kognitiv miljøterapi i kommunal bolig i Kongsberg. Marit Grande i TIPS-Sør Øst presenterte opplæringsprogrammet.

Fire samlinger

Opplæringen gikk over seks dager, fordelt på fire samlinger. Her ble det gitt innføring i kognitive grunnprinsipper, samt undervisning og øvelser i kognitiv terapi anvendt ved psykiske helseproblemer i en miljøterapeutisk ramme.

Målet

  • Økt kompetanse i kommunale boliger
  • Evaluering av effekten av strukturert opplæring, inkludert veiledning i kommunal bolig
  • Kunnskap om beboeres opplevelse av tilbud om kognitiv miljøterapi i bolig med tjenester

Veiledning

Sentralt i opplæringsprogrammet er veiledning på praksis. Ansatte i boliger med tjenester i Botiltak Strømsø og Bragenes i Drammen kommune får veiledning på egen praksis, annenhver uke i seks måneder, til mai 2014.

Prosjektgruppe

Opplæringsprogrammet er planlagt og fulgt av en prosjektgruppe. Gruppen består av leder i Drammen kommune, to erfaringskonsulenter med erfaring med kognitiv terapi, TIPS-Sør-Øst, leder av Samhandlingsteamet i Drammen og NAPHA.

Evaluering

Opplæringsprogrammet evalueres av Høgskolen i Buskerud. Det blir benyttet egenutfyllingsskalaer i tillegg til fokusgruppeintervju. Både beboere og ansatte ved Botiltak Strømsø og Bragenes deltar i evalueringen, som avsluttes våren 2014.

Kontaktperson i NAPHA: Faglig rådgiver Gretha Evensen, tlf 92286343, e-post gretha.evensen@napha.no.

Hopp til meny