Hopp til meny
Siv Helen Rydheim
BRYTER MENNESKERETTIGHETER: -Det er viktig å løfte dette fram nå, at Norge faktisk bryter menneskerettighetene. Det viser en gjennomgang av FNs konvensjoner og norsk praksis, sier Rydheim. FOTO: Birgitte Finne Høifødt/erfaringskompetanse.no.

Ytringsfrihetspris til Siv Helen Rydheim

-Prisvinneren har i stor grad fortalt om de sårbare, skambelagte og stigmatiserte opplevelsene tvang og overgrep har medført, heter det i juryens begrunnelse for tildelingen av "Ytringsfrihetsprisen i psykisk helsevern 2013" til Siv Helen Rydheim.

FAKTA

-Det er flere priser som deles ut innen psykisk helse. For meg er den beste prisen jeg kunne fått nettopp denne prisen, sier en stolt prisvinner Siv Helen Rydheim til napha.no.

-Ingen lettvektere

Hun viser til hvem som har fått Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern før henne for å forklare hvorfor:

-Det er ingen lettvektere som har fått denne prisen før, så jeg er stolt over å kunne stå i rekka sammen med dem. De er alle folk som har pekt på problematiske områder innen psykisk helse, og kommet med forslag til alternative måter å gjøre ting på.

Problemer og løsninger

Nettopp det å peke både på problemer og løsninger er også noe av hovedbegrunnelsen for at prisen i 2013 gikk til Rydheim. Juryen skriver i sin begrunnelse:

"Vedkommende står åpent frem og er ikke redd for å uttrykke klare holdninger og meninger, og sprer kunnskapen om hva som kan hjelpe i en livskrise. Prisvinneren har også i stor grad fortalt om de sårbare, skambelagte og stigmatiserte opplevelsene tvang og overgrep har medført, og arbeider modig, engasjert og helhjertet for å bedre forholdene som er i dag."

-Norge bryter menneskerettighetene

Overfor napha.no peker Rydheim på at Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Sunniva Ørstavik nylig la frem en rapport som viser at det er behov for en større lovreform på psykisk
helsevernfeltet.

-Det er viktig å løfte dette fram nå, at Norge faktisk bryter menneskerettighetene. Det viser en gjennomgang av FNs konvensjoner og norsk praksis, sier Rydheim.

-Frihetsberøvelse

Hun mener at dagens lovverk må endres vesentlig.

-De alvorligste bruddene gjelder at vi utsettes for frihetsberøvelse, tvangsmedisinering og beltelegging, også når vi ikke er til fare for oss selv eller andre, ved hjelp av det såkalte behandlingskriteriet i lov om psykisk helsevern, sier Rydheim.

-Viktig sak for den nye regjeringen

Rydheim håper den nye regjeringen tar tak i denne saken.

-Jeg tror ikke det blir noe bedre før dagens lovverk skrotes. Det er en viktig sak for den nye regjeringen som ikke har noe eierforhold til Paulsrudutvalgets arbeid, som gikk i mot vesentlige endringer i dagens lovverk, riktignok med dissens, sier hun.

-Det er helt nødvendig at regjeringen kommer i gang med en gjennomgang av dagens lovverk, slik Likestillings- og diskrimineringsombudet krever.

Glad for støtte

Rydheim synes det er svært gledelig at sykepleierforbundets leder, Eli Gunhild By, støtter LDOs anbefaling til regjeringen.

-At dette gleder en WSOer er vel ikke overraskende, siden WSO er den brukerorganisasjonen som har brukt tid og krefter på å møte i FN for å få fokus på at det faktisk skjer menneskerettighetsbrudd i Norge, sier Siv Helen Rydheim.

  • Les hele begrunnelsen til juryen for pristildelingen til Siv helen Rydheim

PS. Siv Helen Rydheim var tidligere i år med på å gi ut boka Drøm i våken tilstand.

Hopp til meny