Hopp til meny
Bent Høie, Helseminister

VIRKER: – Oppsøkende behandling preget av tverrfaglighet vet vi virker. Derfor skal vi ha mer av dette arbeidet, har helseminister Bent Høie uttalt. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA arkiv.

Verdens fremste recovery-forskere til Oslo

Til Oslo 24. – 26. juni kommer flere av verdens fremste forskere innen recovery og oppsøkende arbeid. Kommer du?

Helseminister Bent Høie vil at feltet skal utvikle mer oppsøkende arbeid.

– Oppsøkende behandling preget av tverrfaglighet vet vi virker. Derfor skal vi ha mer av dette arbeidet, sa helseminister Bent Høie til Fagbladet i forbindelse med evalueringen av aktivt oppsøkende behandling.

Oppsøkende behandling handler om å møte brukerne der de oppholder seg. Denne arbeidsformen bidrar til at forholdet mellom bruker og hjelper blir mer personlig, og brukerens behov og ressurser blir mer synliggjort.

Vet det virker

– Oppsøkende team der kommuner og spesialisthelsetjeneste samarbeider om et tilpasset tilbud til alvorlig psykisk syke, har vist svært gode resultater, uttalte Høie.

Ifølge evalueringen av Assertive Community Treatment (ACT) i Norge blir brukerne friskere, antall liggedøgn i sykehus halveres og tvangsbruken reduseres markant ved bruk av oppsøkende team.

100 råd

Til den tredje europeiske kongressen om oppsøkende arbeid (EAOF) kommer blant annet Mike Slade. Han er klinisk psykolog ved South London and Maudsley NHS Foundation Trust, og professor i helseforskning ved Health Institute of Psychiatry ved King`s College. Mike Slade har over lengre tid forsket med mål om at psykisk helsevern i England blir mer recovery-orientert, og bedre i stand til å skape trivsel hos brukerne.

«100 ways to support recovery» er et hefte som er skrevet av Mike Slade. Der gis 100 råd for hvordan psykisk helsepersonell kan jobbe individ- og recoveryorientert. Heftet er nå oversatt til norsk.  Recoveryorientert tenkning og praksis skal fremme tro og håp rundt at brukerne kan leve meningsfulle og gode hverdager, tross psykiske utfordringer.

For alle som jobber oppsøkende

Kom til Oslo og delta på den største europeiske kongressen om lokalbasert rus- og psykisk helsearbeid preget av tverrfaglighet og oppsøkende behandling. Her har du muligheten til å bygge nettverk og få med deg over 165 presentasjoner.

Konferansen er for alle som jobber oppsøkende, som for eksempel kommunale oppfølgingstjenester, Housing First og ambulante akutteam.

Nytt europeisk nettverk

I løpet av kongressen har The European Assertive Outreach Foundation (EAOF) som mål å etablere et europeisk nettverk, for å bidra til at mennesker med alvorlige psykiske lidelser får den behandlinga de har rett og krav på. Under kongressen vil EAOF arrangere to møter om dette arbeidet. Alle deltakerne inviteres til dette, og det er gratis. Påmelding gjøres til: moverdijk@eaof.org. Brukerrepresentanter kan søke om redusert gebyr.

Påmelding

Det blir tredje gang at oppsøkende psykisk helsetjenester fra ulike land i Europa samles for å lære av hverandre. Første gang var i Rotterdam i 2011, og sist i Avilés i Spania for ett år siden.

Les mer om påmelding til konferansen «3rd European Congress of Assertive Outreach – REACHING OUT TOGETHER», som holdes i Oslo 24.- 26. juni 2015.

Hopp til meny