Erfaringskonsulenter - en yrkesgruppe for fremtiden?

Erfaringskonsulenter - en yrkesgruppe for fremtiden?

Publisert: 11. juni 2019.   Endret: 11. april 2022

Torbjørn Mohn-Haugen oppsummerer utfordringer og muligheter for erfaringskonsulentene i Norge.

Torbjørn Mohn-Haugen og Marius Strøm Pettersen

Erfaringskonsulentene Marius Strøm Pettersen (t.v.) og Torbjørn Mohn-Haugen (t.h.) på årets WAPR-konferanse i Bergen. På scenen samtalte de om hvordan det er å være ung erfaringskonsulent, og Torbjørn Mohn-Haugen oppsummerte utfordringer og muligheter for erfaringskonsulentene i Norge. (FOTO: Solrun Steffensen, NAPHA) 

Erfaringskonsulentene Marius ...
WAPR (World Association for Psychosocial Rehabilitation)
  • Organisasjonen arrangerer en internasjonal konferanse hvert tredje år. 
  • WAPR Norge arrangeres årlig i Bergen av Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Sørøst Norge og Høgskolen Vestlandet.
  • Sted: Campus Kronstad, 9. mai 2019 Bergen
  • Teknisk arrangør: Tverrfaglig forum – Bergen

Årets tema på WAPR konferansen:

  • Et meningsfullt liv i felleskap med andre – hvordan samarbeide om det?
  • Hvordan brukerkompetanse kan implementeres i tjenestene og hvilken merverdi dette kan gi.

Her finner du Program for Recovery og Deltakelse 

Erfaringskonsulent
  • En erfaringskonsulent er en person som arbeider i tjenestene på bakgrunn av at hen har egenerfaring.
  • Mange steder jobber erfaringskonsulenter i helseforetak, i kommuner, bydeler, i organisasjoner, institusjoner og som uavhengige erfaringsformidlere.
  • Rollen som erfaringskonsulent er relativt ny i Norge – men det har i lang tid vært personer med egenerfaring som har hjulpet andre som har rusutfordringer, psykisk helseutfordringer eller andre sykdommer. Dette har ofte blitt kalt likemenn.
  • Kilde: erfaringssentrum.no/ 

 

ETTERLYSER SATSING OG SAMMENHENG: - Har man først brukt over mange titalls millioner kroner på å støtte ansettelser av erfaringskonsulenter, bør man vel også ha en plan for hvordan disse skal brukes ute i tjenestene. I dag virker det for tilfeldig og lite systematisert, mener Mohn-Haugen i Erfaringssentrum.

Mer om

brukerkunnskap recovery act-.og.fact-team erfaringskompetanse erfaringskonsulenter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen