Fastlegene har knapt med tid til pasienter som sliter psykisk

Fastlegene har knapt med tid til pasienter som sliter psykisk

Publisert: 04. desember 2019.   Endret: 08. desember 2019

– Fastlegenes tidspress rammer særlig pasienter med psykiske plager. De risikerer å ikke få den hjelpen de trenger, sier allmennlege og forsker Mina Piiksi Dahli.

Mina Piiksi Dahli

TIDSPRESS: Blant fastleger er dørhåndtaksyndromet blitt et uttrykk. Det refererer til at akkurat når pasienten er på vei til å gå, så kommer han eller hun fram med det som de har brent inne med. Men da er konsultasjonstida brukt opp, sier allmennlege og forsker Mina Piiksi Dahli. (FOTO: Lisbeth Nilsen/Allmennmedisinsk forskningsfond)

TIDSPRESS: Blant fastleger er...
Doktorgradsavhandling

Mina Piiksi Dahlis doktorgradsavhandling er tredelt. I den første studien har hun hentet inn data fra 16.796 pasienter hos 34 fastleger ved seks fastlegekontorer i Groruddalen i Oslo. Dataene er hentet fra alle pasienter i alderen 16-65 år, med registrert kontakt hos fastlegene i løpet av 12 måneder i 2015-2016. Her har hun sett på hvor ofte pasienter med psykiske lidelser går til fastlegen. Delstudie 2 og 3 vil ha fokus på om pasienter som får diagnostisert en psykisk lidelse også har flere somatiske plager, og i hvilken grad pasientenes egenrapporterte skår på angst og depresjon samsvarer med fastlegenes diagnostisering. 

Dahlis forskning er støttet av Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) i Legeforeningen.

Mer om

primærhelsetjeneste folkehelse yrkesgrupper fastleger forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen