FIT-manual 3: Tilsyn

FIT-manual 3: Tilsyn

Verktøy / Publisert: 27. mars 2017.   Endret: 15. desember 2020

FIT Manual 3 viser hvordan ledelse og administrasjon legger til rette for og følger opp bruken av systematiske tilbakemeldingsverktøy i psykisk helse- og rustjenestene.

Fit manual 3 bredde
FIT

Feedback-Informed Treatment (FIT) er utviklet av The International Center for Clinical Excellence (ICCE). Det er et verktøy som legger til rette for systematisk tilbakemelding fra bruker til behandler. Den som mottar behandling rapporterer inn sin vurdering av hva som er virksomt i behandlingen og hva som er viktig i relasjonen med behandler, og det benyttes skåringsverktøy.

Mer om

fit feedback-informerte.tjenester systematisk.tilbakemelding terapi verktøy tilbakemeldingsverktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen