FIT-manual 4: Måling, analyser og forståelse

FIT-manual 4: Måling, analyser og forståelse

Verktøy / Publisert: 03. mai 2017.   Endret: 15. desember 2020

FIT Manual 4 beskriver hvordan man kan måle klinisk endring i psykoterapi ved bruk av måleinstrumenter. Den gir bakgrunn for valg av verktøy og bruk av statistikk for å forbedre behandlingen.

Manual 4 skjermdump
FIT

Feedback-Informed Treatment (FIT) er utviklet av The International Center for Clinical Excellence (ICCE). Det er et verktøy som legger til rette for systematisk tilbakemelding fra bruker til behandler. Den som mottar behandling rapporterer inn sin vurdering av hva som er virksomt i behandlingen og hva som er viktig i relasjonen med behandler, og det benyttes skåringsverktøy.

Mer om

fit forskning kor feedback-informerte.tjenester verktøy kvalitetsarbeid systematisk.tilbakemelding tilbakemeldingsverktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen